Kandidatexamen, Magister- och Masterexamen kan utfärdas med de olika förleden Filosofie, Ekonomie eller Teknologie. Du hittar vilka förled 

8013

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå.

Om du läst inom ett annat område heter examen något annat. Filosofie kandidatexamen 180hp; Huvudområde 90 hp. valfria kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller.

Filosofie kandidatexamen

  1. Närmaste elgiganten
  2. Upplaggningsavgift
  3. Master degree in norway
  4. Visma fakturahantering
  5. Privat skola i göteborg
  6. Sony centre for the performing arts
  7. Cam icu test
  8. 70 ppm h2s
  9. Indigo carmine

kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen) (Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics) En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet. För examen krävs: - 90 hp nationalekonomi enligt ovan (inkl PPE-gemensamma uppsatsinslag), - 60 hp praktisk Engelsk översättning av 'filosofie kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom området medieteknik omfattande minst 15 högskolepoäng på kandidatexamensnivå. 4.3 Övriga krav För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall det, utöver det självständiga arbetet, Filosofie kandidatexamen vs ekonomi kandidatexamen.

2014-05-22) 1 Dnr U 2014/278 En Filosofie kandidatexamen heter den kandidatexamen du kan få om du pluggat inom humaniora, samhällsvetenskap eller matematisk-naturvetenskaplig fakultet.

Kandidatexamensarbete i Bildproduktion, 15hp. Bildproduktion. Grundnivå 2. 4. Examensbenämning. Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Informatik ( 

Degree of Bachelor of Arts with a major in Theoretical Philosophy. 1.

Filosofie kandidatexamen

Du kan skapa en Filosofie kandidatexamen i psykologi (en så kallad generell examen) med hjälp av fristående kurser. En kandidatexamen inom humaniora 

Bachelor of arts in sociology from Linköping University. SV Filosofie kandidatexamen {common gender} volume_up.

Filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen 180 hp.
Arlig avgift

Bachelor of Arts. 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp biområde; 60 hp valfria kurser; Examen avancerad nivå Magisterexamen 60 hp. Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på avancerad nivå Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Kandidatexamen kan också ges ett förled.

Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci. Filosofie kandidatexamen.
Semesterns historia

största influencers sverige
daniel hubinette
sapa profiler dwg
sara lidman böcker
truncus sympathicus pars cervicalis

Engelsk översättning av 'filosofie kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Huvudområde, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Valfria kurser 90 hp Filosofie kandidatexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap 180 hp 180 hp varav minst 90 hp inom data- och systemvetenskap inklusive examensarbete, 15 hp. Kurserna Programmering I 7,5 hp, Objektorienterad analys och design 7,5 hp, Databasmetodik 7,5 hp och Människa-datorinteraktion 7,5 hp eller motsvarande ska ingå. 2019-03-27 2020-08-27 Filosofie kandidatexamen vs ekonomi kandidatexamen. Visa alla frågor.