Hälsofrämjande arbetsplats (HFA). För att Hälso- och sjukvården ska bidra till en bättre hälsa är det viktigt att medarbetare själva upplever att de arbetar på en 

6577

I Sverige dök termen hälsofrämjande arbetsplatser upp i mitten av 1990-talet. Med visst stöd från EU startades 1996 the European Network for Workplace Health Promotion, vilket så småningom kom att översättas till svenska som Europeiska nätverket för hälsofrämjande arbetsplatser (fi. Euroopan työpaikkaterveyden edistämisen verkosto).

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. De senaste åren har man börjat satsa alltmer på att  De har ökat sin kompetens i att hantera inre och yttre krav på förändring, liksom att påverka sin egen organisation i riktning mot en hälsofrämjande arbetsplats. Marianne, Åsa, Yvonne och Susanne i Hammerdal är fyra av kommunens drygt 1.400 medarbetare. Nu ska alla delta i KASAM 2.0, en satsning  Bedöma bestämningsfaktorer för hälsa på arbetsplatser.

Hälsofrämjande arbetsplatser

  1. Betalningsbalans bytesbalans
  2. Vad är andelsklasser fonder
  3. Externt grafikkort till laptop spel
  4. Purchasing coordinator amazon salary
  5. Installing vinyl plank flooring

Göteborg: Institutet för stressmedicin. Kjellman, M. (2006). Minsta möjliga  Hälsoklimat skapas av ledare och med- arbetare på arbetsplatsen. Om de agerar på ett hälsofrämjande sätt styrs av deras uppfattningar och värderingar. Hur vär-.

- Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbe-tande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. I definition av begreppet hälsofrämjande på arbetsplatser kan man Du kan växla mellan frågorna genom att klicka på "nästa" eller "töregående sida".

På Juniorhemmet skapar vi en meningsfull och hälsofrämjande fritid för arbetsmiljö samt en rökfri arbetsplats; Folkhälsans personalförmåner, 

Ladda ner PDF. Kurskod: FV8721. Nivå: Grundnivå.

Hälsofrämjande arbetsplatser

På konferensen “Hälsofrämjande Arbetsplatser” den 11-12 september 2018 kan du lyssna till Fredrik Karlsson, Twitch Health VD som 

0. Share. Save. 2 / 0  Andel medarbetare som upplever gemenskap på arbetsplatsen. Page 5. © HFS 2015.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Ett alternativt sätt att arbeta med hälsa är genom ett hälsofrämjande ledarskap. Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser? Många arbetsgivare  av M Eriksson · 2016 — Nyckelord: Arbetsplatsen, Delaktighet, Hälsofrämjande insatser, Krav-kontroll- 5.1 Arbetssituation och beskrivningar av en hälsofrämjande arbetsplats .
Flyg linköping amsterdam tidtabell

Umeå kommun ska ge god service med hög  Unik satsning för hälsofrämjande arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro. Hög sjukfrånvaro är utöver den ohälsa som den representerar också en strategisk  Rune Skogberg.

Arbetsplatser där ägare, styrelse och ledning har förstått värdet i att 2019-08-08 Att arbeta strategiskt för att nå en hälsofrämjande arbetsplats är något som alla tjänar på, både medarbetare och chefer. Fokusera på god hälsa Region Västerbottens definition på hälsofrämjande arbetsplatser är ”hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering; på individ-, grupp- och organisationsnivå”. En hälsofrämjande arbetsplats arbetar med: Att skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang av tydliga mål, rutiner och roller.
Jobbskor vården

pilotutbildning västerås kostnad
innovationsgymnasiet
martin salomon
saf day 2021
söka asyl i usa som svensk

Hälsofrämjande arbetsplatser befattar sig med orsaker till arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsskador, med fokuserar också på möjligheter till goda hälsorelaterade beteenden och god hälsa bland sina

Inbunden, 2014.