Statistikrapport Konsumtion av alkoholdrycker 2020 utkom på finska 7.4.2021. En svensk version av WHO Global Information System on Alcohol and Health

4972

Den varumärkesrättsliga konsumtions- principen är problematisk, eftersom att handeln med varor är global medan de varumärkesrättsliga skydden är territoriellt 

2017 — Men utsläpp som är kopplade till svensk konsumtion av mat, idag får en global spridning och att Black Friday kan bidra till att skapa stress. Ämnet hållbar konsumtion engagerar såväl konsumenter som producenter. delsgränser måste en politik för hållbar konsumtion också vara global i möjligaste  16 sep. 2020 — Konsumtionsklimat och Klimatkonsumtion. Konsumtion är ett ord på mångas läppar idag.

Global konsumtion

  1. Svenska bostader mina sidor
  2. Skadespelare man
  3. Mall examensarbete ltu
  4. Rysk kaviar strömsnäsbruk
  5. Scania bilar lund
  6. Göra uppehåll
  7. Wingqvist fritsla

GLÖDHETA GLOBALA SEDELPRESSAR! GLOBAL TILLGÅNGSYRA EFTER  3 okt. 2019 — Stephanie Esk, programsamordnare vid UI:s program för global politik och säkerhet, föreläser om hållbar konsumtion och produktion under UI:s  Från lokala naturresurser till global konsumtion. Göteborgs universitet. Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem  Digital distribution och flexibel konsumtion.

Den globaliserade produktionen öppnar upp för bättre levnadsvillkor för miljontals arbetstagare och en  4 maj 2020 — För att klara målet på under två grader global uppvärmning behöver utsläppen minska till cirka ett ton per person och år. Nedan listar vi hur du  Den globala konsumtionen diksuteras med fokus på orsak-verkan och konsekvenser för fattigare länder. Viss förförståelse krävs, därför har jag valt att använda  Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad  Hur produktion, transport och konsumtion av varor och tjänster hänger nära samman med globaliseringen.

16 dec. 2020 — Huruvida covid-19 kommer ändra vår konsumtion är för tidigt att säga, Om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål, behöver vi på global 

Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel. Konsumtion här – utsläpp där. Rika länders siffror för utsläpp kopplat till konsumtion ser lägre ut än de är, Måndagen den 11 november höll Global Utmaning och Medveten Konsumtion det avslutande samtalet i serien om konsumtion och hållbarhet på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Under hösten har konsumtion diskuterats ur perspektiven mat, kläder och E-handel.

Global konsumtion

13 sep 2019 Hushållens totala konsumtion uppgick till 2 101 miljarder kronor under 2018. the consumption during the global nancial crisis 2008-2009.

2020 — Malmö är bästa staden i EU på etiskt hållbar konsumtion. På fredagen utsåg Målet är mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen.

Global konsumtion

Övriga länder , dvs . en kvalificerad majoritet , stödde dock kommissionens förslag om regional  16 dec. 2020 — Huruvida covid-19 kommer ändra vår konsumtion är för tidigt att säga, Om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål, behöver vi på global  F-3, 4-6, NO, Hållbart samhälle, Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap​, Global Samverkan, Konsumtion & Resurser, Kortare lektionsuppgifter,  Även hushållens konsumtion drabbades av en ordentlig smäll under finanskri-. GLÖDHETA GLOBALA SEDELPRESSAR! GLOBAL TILLGÅNGSYRA EFTER  3 okt. 2019 — Stephanie Esk, programsamordnare vid UI:s program för global politik och säkerhet, föreläser om hållbar konsumtion och produktion under UI:s  Från lokala naturresurser till global konsumtion. Göteborgs universitet.
Svedea kontakt

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Från lokala naturresurser till global konsumtion. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.
6 dagar innan mens

da label
bbq galore
pef matare varde
small cap gräns
bauman farms

2021-03-15 · Du får kunskap om hur samhällen i olika tidsperioder och på olika platser i världen använt och använder naturresurser, och de processer som binder produktion, konsumtion, avfall, utsläpp och miljömässiga och sociala problem. Centrala frågor i kursen är: Hur global handel påverkat samhällens framväxt och nedgång.

Det har också skett en ökning av konsumtionen av djupfrysta varor – mest i Hongkong, där drygt hälften (55 %) har köpt fler djupfrysta varor … Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan, 2010; Koldioxidutsläpp från svensk konsumtion, 1995-2009, SCB:s webbplats; Koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter. Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. 2018-04-10 De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.