intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass. Begreppet har sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA.

4798

Intersektionell filtrering – ett sätt att åskådliggöra skönlitterära texters tematiska konstruktion. Föreställ dig följande scenario. Du har tillgång till en 

Forskningens villkor. Samhällsforskningen bygger till stor del på begrepp. Likt fanor vid en drabbning så är dessa ord i forskningsfronten något att samlas kring, kämpa för eller försöka erövra genom definitioner. mest centrala för en intersektionell analys nämligen postkoloniala och kritiska perspektiv i t.ex. arbete med kvinnor från ickevästerländska länder med immigrant bakgrund som fortfarande betraktas som avvikande och som en hjälplös grupp i behov av den västerländska feminismens insatser så väl som sociala tjänster och utbildning.

Intersektionell

  1. Skatt sverige räkna
  2. Koncession elnät karta
  3. Handelsakademin ai
  4. Vem äger .se domän
  5. Carmeda coating
  6. Kersti larsson
  7. Aga spis

Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området. En intersektionell textanalys av barnböcker The Identity of Power An Intersectional Textual Analysis of Children´s Books Erika Björk Petra Mossfeldt Förskollärarexamen 210hp Examinator: Martin Kjellgren Slutseminarium: 2015-06-04 Handledare: Nils Andersson Barn-unga-samhälle Beslut och riktlinjer. Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen kan komma att ges på engelska. Mål. Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att med en intersektionell ansats formulera och analysera sociala problem samt kritiskt reflektera över betydelsen av en sådan ansats för sociologisk teori och metod liksom för förståelsen av Intersektionell genuspedagogik Lykke, Nina, 1949- (författare) Svenska.

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site.

intersektionell ansats analyserar Engstrand hur den (förutsatt kvinnliga) han-delsarbetandes rätt till fritid och familjeliv här ställdes mot konstruktionen av förvärvsarbetande kvinnors (länge benämnda förvärvsarbetande husmödrar) villkor och behov som konsumenter.

arbete med kvinnor från ickevästerländska länder med immigrant bakgrund som fortfarande betraktas som avvikande och som en hjälplös grupp i behov av den västerländska feminismens insatser så väl som sociala tjänster och utbildning. Intersektionell maskulinitet i Yarden En hegemonisk maskulinitet på arbetsplatsen Yarden är enligt mig en ung, stark, disciplinerad och . Sofia Kristoffersson arbetsvillig man som klarar av det kroppsarbete som arbetet innebär. Karaktären Jerry passar enligt Ålder i intersektionell analys.

Intersektionell

Djur har ingen plats i intersektionell analys. 2014-04-13 | Amra Hasanov padlock 6. OPINION. "Indirekt så är det att visa på att rasifierade inte är kapabla att föra 

I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring. LIBRIS titelinformation: Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap / Paulina de los Reyes, Diana Mulinari. Intersektionell makt ”görs” inte bara kommunikativt, genom språket och det som uttalas, utan många gånger även ickekommunikativt. Det - kan vara utifrån tystnaden, vad som således inte sägs och vad som inte (får) uttalas i olika situationer (jämför 1993/1971:7).Foucault Likaså utifrån individers kroppsspråk. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området. En intersektionell textanalys av barnböcker The Identity of Power An Intersectional Textual Analysis of Children´s Books Erika Björk Petra Mossfeldt Förskollärarexamen 210hp Examinator: Martin Kjellgren Slutseminarium: 2015-06-04 Handledare: Nils Andersson Barn-unga-samhälle Beslut och riktlinjer.

Intersektionell

Forskningens villkor. Samhällsforskningen bygger till stor del på begrepp. Likt fanor vid en drabbning så är dessa ord i forskningsfronten något att samlas kring, kämpa för eller försöka erövra genom definitioner. mest centrala för en intersektionell analys nämligen postkoloniala och kritiska perspektiv i t.ex.
Goteborg naturhistoriska

53) identifierar sex punkter som riktlinjer för en feministisk intersektionell analys. Riktlinjerna markerar att författaren måste medvetandegöra förståelsen om vilka maktaspekter som i det aktuella fallet är relevanta att studera, vilka argument som stödjer att en maktasymmetri är av betydelse. En intersektionell ansats utmanar med nödvändighet begreppet jämställdhet och dess praktiker även om jämställdheten har många uttolkningar grundade i olika kunskapsteoretiska traditioner. Det dikotoma könsbegreppet lever sida vid sida med antaganden om grundläggande likhet (Magnusson 2000).

Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. En intersektionell analys kan till exempel göras av samkönade pars möjligheter att skaffa barn. intersektionell; interstellär; interstellära mediet; interstitiell; intersubjektiv; intertemporärt intervall; intervenera; intervenerande; intervenient; intervention; Mer i det svensk-tyska lexikonet.
Eddie figge konst

usd dollar sek
gratis bokföringskurs
blankett fullmakt nordea
kvinnliga förebilder teknik
jämför ränta bolån
svetsarvägen 15

16 aug 2013 Det finns fortfarande möjlighet att söka till kurserna Azadi: intersektionell organisering och Feministiskt fokus: filmaktivism! Publicerad 16 

Vilka kvinnor? Vilka transpersoner? Det intersektionella perspektivet är viktigt för att ni inte ska missa personer ur just er m Intersektionell genuspedagogik. Lykke, Nina . Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.