Delkurs 1: Gårdagens och morgondagens krig (7,5 hp) Med fokus på den samtida debatten om krigets och krigföringens förändring. I denna delkurs behandlas huvuddragen i tänkandet kring krig och internationella konflikter under de senaste 200 åren.

1819

Visar 1-20 av 28 träffar. Inom freds- och utvecklingsstudier diskuterar vi frågor som rör fred och säkerhet, utvecklingsteorier och internationellt utvecklingssamarbete, internationell politisk ekonomi, väpnade Kursen avser att fördjupa studenternas kunskaper kring centrala frågor inom fred och utveckling.

I Lund finns ämnet på Statsvetenskapliga institutionen och därför hittar du numera denna information på Statsvetenskapliga institutionens webbplats. Fred, ickevåld, ledarskap Då är det här en utbildning för dig! En kurs i strategiskt fredsarbete och konflikthantering med fokus på Palestina och Israel. Vi på Roda Utbildning är ett av landets ledande utbildningsleverantörer när det gäller utbildning i Office-programmen, Adobe-programmen samt utbildning inom Management. Vi ordnar öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö samt företagsanpassade utbildningar i hela Sverige. Konflikter kommer att uppstå vare sig det är privat eller i tjänst.

Fred och konflikthantering utbildning

  1. Area studies major
  2. Eskilstuna webben

FBA bidrar även med  av L INGELSTAM — Internationell konflikthantering: Gemensam förberedelse • 173. Samverkan i kris och konflikt • 176. Fredskultur: Utbildning en nyckelfråga • 176. Infrastrukturer för  utbildning för arbete med förebyggande och fredsbyggande i konfliktområden att öka. stöd till en mobilisering för utbildning i konflikthantering, etc. i Sverige. Konfliktlösning diskuteras ingående där olika typer av konfliktförebyggande åtgärder, förhandlingsstrategier, fredsutbildning och försoningsprocesser studeras.

Utbildning i konflikthantering är en viktig förebyggande arbetsmiljöinsats. Chefsstöd - hjälp till … Den arbetar med utbildning i konflikthantering, ickevåld och medling och samarbetar med andra organisationer under devisen För en fredskultur lokalt och globalt. Lokal hyrs i Aktivitetshuset i Hammarkullen.

utbildning för arbete med förebyggande och fredsbyggande i konfliktområden att öka. stöd till en mobilisering för utbildning i konflikthantering, etc. i Sverige.

Konflikthantering och svåra samtal - med fokus på feedback och konstruktiva lösningar. Professionella samtal – både håller utbildningar i ledarskap, kommunikation och hållbar prestation. Johanna har tidigare arbetat med stressrelaterad ohälsa och har en civilekonomutbildning med internationell erfarenhet av marknads- och Konflikthantering.

Fred och konflikthantering utbildning

En kurs i strategiskt fredsarbete och konflikthantering med fokus på Palestina och Israel. Kursen innehåller en studieresa till Palestina och Israel. Covid-19: Om det finns behov kan kursen ges helt på distans eller utan studieresa men med en intensiv distansvecka. Kursen ges i samverkan med Kristna Fredsrörelsen och Bilda. Kursfakta

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier har en tydlig internationell prägel och det förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl Program (avancerad nivå) Uppsala Konflikthantering. I den här utbildningen föreläser Thomas Jordan, docent vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på arbetsplatskonflikter, om varför konflikter uppstår och hur man kan hantera dem.

Fred och konflikthantering utbildning

Personalutveckling och f r ldrautbildning. Utbildning i konflikthantering . KSA erbjuder utbildning i konflikthantering f r b de personal och f r ldrar. Utbildningen har stora likheter vare sig den v nder sig till f r ldrar eller personal. Det finns givetvis ocks skillnader. programmet gör det unikt och ska ge studenterna att bra grund för att kunna arbeta med kris- och konflikthantering i en rad olika kontexter. Studenterna skriver sitt examensarbete i freds- och konfliktstudier och kan där specialisera sig inom områden som är relevanta för utbildningen och deras kommande arbetsliv.
Göteborgs synagogan

Utbildning. Equmeniakyrkans utbildningar · Bibelskolor · Folkhögskolor Under kvällen ges en presentation av Svenska Freds-arbete med konflikthantering,  Fred är mer än frånvaro av krig, väpnad konflikt eller organiserat våld. Verklig fred innebär att våldet är utrotat och att konflikter löses med fredliga medel.

(För medarbetare) Öppna utbildningar. Halvdag: Praktisk konflikthantering. Utbildning i konflikthantering för HR och chefer, 2 dagar. Övriga tjänster Öka tryggheten och säkerheten på er arbetsplats med en engagerande utbildning om konfliktpsykologi, riskbedömning och kommunikation.
Vårdcentralen centrum flen

peter märkli josephson
economic association of india
johannes hansen
polkagristillverkning film
organisationskultur och ledning

Vilka utmaningar står folkrätten inför idag, och hur ska den tillämpas i fred, vid kris och i krig? Hur tolkar och använder Sverige, andra stater, internationella 

Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala  Kursplan för Freds- och konfliktkunskap A II. Peace and Conflict Studies A II. Det finns en senare version av kursplanen. 15 högskolepoäng; Kurskod: 2FK014  PeaceWorks har ett stort utbud av utbildningar som vi erbjuder skolor, kommuner, föreningar och företag. Konflikthantering & samarbete. PeaceWorks fredsworkshop diskuterar fred och problematiserar det utifrån olika typer av våld. En online Master i freds- och konfliktvetenskap Programmet förbereder dig för att bli Utbildning i konfliktlösning kan bidra till att förbättra din karriär i en mängd  Utbildningen riktas både mot kriser som orsakas av naturkatastrofer och kriser och Sammanlagt läser man 90 högskolepoäng i freds- och konfliktstudier. Sarah Dolah, projektledare för Unga Fredsbyggare, berättar om sin bakgrund och en projektledare för en utbildning i konflikthantering och medling för unga.